Flytta en rabarberplanta

Om du ska flytta på en rabarberplanta måste du tänka på att gräva djupt, rötterna kan nämligen växa djupt och det gäller speciellt en gammal planta som vår var.